مارس 9, 2016
نکاتی برای یک فروش تلفنی موفق

نکاتی برای یک فروش تلفنی موفق

نکاتی برای یک فروش تلفنی موفق ۱ – برای یک فروش تلفنی موفق مانند یک حرفه ای احوال پرسی کنید. ۲ – خود و سازمان خود […]
می 31, 2017
فرآیند تغییر، کسب و کار

فرآیند تغییر در کسب و کار

فرآیند تغییر در کسب و کار فرآیند تغییر یا توانایی تغییر بخش مهمی از محیط کسب و کار است. مردم هر روز مجبور می‌شوند با شرایط […]