اسفند ۱۹, ۱۳۹۴
نکاتی برای یک فروش تلفنی موفق

نکاتی برای یک فروش تلفنی موفق

نکاتی برای یک فروش تلفنی موفق ۱ – برای یک فروش تلفنی موفق مانند یک حرفه ای احوال پرسی کنید. ۲ – خود و سازمان خود […]
دی ۱۴, ۱۳۹۶
کسب و کار، کارآفرین، اولدوز، اولدوز دیزاین، گرافیک

کارآفرینان و مدیران ، ۹ اشتباهی که مرتکب می شوند

کارآفرینان و مدیران، حتی اگر موفق هم باشند، ممکن است گرفتار دام‌ها و اشتباهاتی شوند که بر موفقیت آنان در آینده تأثیرگذار خواهد بود. در اینجا […]